Tilitoimisto Gradateam - Kirjanpitäjä Vantaa

Olemme kirjanpitäjäsi Vantaalla - Teemme tätä työtä, jotta voimme ylpeydellä sanoa, että olemme tilitoimistoyrittäjiä. Pyrkimyksenä on tuoda hyvää työtä enemmän esille, niin, että tilitoimistojen maine ja tilitoimistolaisten – kirjanpitäjän todella laaja osaaminen ja ammattitaito saisi enemmän positiivista julkisuutta. Ammattitaitoinen kirjanpitäjä on vastaus kaikkiin taloushallinnon kysymyksiin.

Yrittäjällä on kirjanpitäjän kanssa luotettava ja avoin keskusteluyhteys.

Meillä kirjanpitäjä on sitoutunut ja motivoitunut tekemään töitä, jotta täyttäisimme asiakkaan odotukset ja jopa ylittäisimme ne. Kirjanpitäjämme pitää huolta yhdessä yrittäjän kanssa muun muassa yrittäjän veroasioista ja vakuutusasioista pitkin vuotta, jotta asiakas välttyisi yllätyksiltä.

Yrittäjä voi valita yhdessä kirjanpitäjänsä kanssa joko perinteisen kirjanpidon aina sähköisiin sovelluksiin saakka.

Kirjanpitäjäsi tuottaa palvelut sovitusti ja joustavasti. Kirjanpitäjälläsi on monipuolista kokemusta eri toimialoista ja näin ollen kirjanpitäjäsi pystyy tunnistamaan menestymisen edellytyksiä, auttamaan yrittäjää miettimään esimerkiksi markkinointia ja hinnoittelua sekä kannattavuutta.

Kirjanpitäjä seuraa erilaisia kirjanpidollisia tapahtumia, kuten esimerkiksi myyntisaamisia ja ostovelkoja. Näin ollen voimme antaa ajan tasaista tietoa yrittäjälle myyntisaatavien perinnästä sekä mahdollisten ostolaskujen erääntymisistä.

Olennainen osa kirjanpitäjän tehtävistä on tiedottaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä ennakoida tulevaa.

Kirjanpitäjä Vantaa – aloittavan yrittäjän tueksi

Olemme yhteistyökumppani myös aloittavalle yrittäjälle. Aloittava yrittäjä saa tuekseen henkilökohtaisen kirjanpitäjän. Kirjanpitäjä käy yrittäjän kanssa läpi taloushallinnon tärkeimmät osa-alueet yrittäjän kannalta. Aloittava- ja kokeneempikin yrittäjä saa kirjanpitäjältä opastusta erilaisten raporttien lukemisessa ja tulkitsemisessa. Kirjanpitäjä Vantaa –tarjoaa kokonaisvaltaisen asiantuntijapaketin alusta lähtien.

Ota yhteyttä – suunnitellaan yhdessä taloushallintopalvelukokonaisuus.

Kirjanpitäjä – kun tarvitset eritysosaamista

Yrittäjä saattaa tarvita yritystoiminnassaan taloushallinnon eri osa-alueilta kirjanpitäjän niin sanottua eritysosaamista. Kirjanpitäjämme toimii asiantuntijana myös talouspäällikkökokemuksellaan. Kirjanpitäjä auttaa yrittäjää muun muassa budjetoinnissa, tunnusluvuissa, tilinpäätösanalyyseissä, katelaskennoissa.

Kirjanpitäjän laatimat budjetit ovat erinomaisia talouden seurantavälineitä. Tuotekohtaisen / palvelun katelaskelmien laatimisessa on oleellista huomioida myös muita oheiskuluja, kuin suoraan tuotteen tai palvelun välittömät kulut. Näissäkin asioissa kirjanpitäjä auttaa asiantuntijana yrittäjää.

Kirjanpitäjä osana verosuunnittelua

Verosuunnittelu on kokonaisvaltaista toiminnan suunnittelua, jossa kirjanpitäjä osaa auttaa yrittäjää löytämään edullisimman kokonaisveroasteen. Kirjanpitäjä ottaa huomioon yritysmuodon, sillä osakeyhtiön ja toiminimen verosuunnittelu poikkeaa osakeyhtiölain ja verolainsäädännön osalta oleellisesti toisistaan. Verosuunnittelussa kirjanpitäjä ottaa huomiota myös yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen, jotta jokainen osa-alue huomioitaisiin mahdollisimman optimaalisesti.

Kirjanpitäjän asiantuntemus myös erilaisten hakemusten, pöytäkirjojen ja ilmoitusten laadinnassa on yrittäjän käytössä.

Työntekijän palkkaaminen –kirjanpitäjä / palkanlaskija avuksi

Yrittäjällä on velvollisuuksia, kun palkkaa työntekijöitä. Asiantunteva kirjanpitäjä neuvoo yrittäjää kokonaiskustannusten laskemisessa, vakuutusasioissa sekä muissa työnantajavelvoitteissa.

Ammattitaitoinen kirjanpitäjä Vantaa – kun tarvitset taloushallintopalveluista joko osittain tai koko paketin kirjanpidosta ja palkanlaskennasta aina talouspäällikkötehtäviin saakka. Ota yhteyttä