Kirjanpitäjä Vantaa - Tilitoimisto Gradateam

Olemme kirjanpitäjäsi Vantaalla - Teemme tätä työtä ylpeydellä, jotta voimme sanoa, että olemme tilitoimistoyrittäjiä. Pyrkimyksenä on tuoda hyvää työtä enemmän esille niin, että tilitoimistojen maine ja tilitoimistolaisten – kirjanpitäjän todella laaja osaaminen ja ammattitaito saisi enemmän positiivista julkisuutta. Ammattitaitoiset kirjanpitäjämme ovat vastaus kaikkiin taloushallinnon kysymyksiin.

Avoin ja luotettava kirjanpitäjä

Meillä kirjanpitäjät ovat sitoutuneita ja motivoituneita tekemään töitä, jotta täyttäisimme asiakkaan odotukset ja jopa ylittäisimme ne. Kirjanpitäjämme pitää huolta yhdessä yrittäjän kanssa muun muassa yrittäjän veroasioista ja vakuutusasioista pitkin vuotta, jotta asiakas välttyisi yllätyksiltä.

Yrittäjä voi valita yhdessä kirjanpitäjänsä kanssa parhaiksi katsomansa toimintatavat ja -mallit perinteisestä kirjanpidosta aina sähköisiin sovelluksiin saakka.

Kirjanpitäjäsi tuottaa palvelut sovitusti ja joustavasti. Kirjanpitäjälläsi on monipuolista kokemusta eri toimialoista ja näin ollen kirjanpitäjäsi pystyy tunnistamaan menestymisen edellytyksiä, auttamaan yrittäjää miettimään esimerkiksi markkinointia ja hinnoittelua sekä kannattavuutta.

Kirjanpitäjä seuraa erilaisia kirjanpidollisia tapahtumia, kuten esimerkiksi myyntisaamisia ja ostovelkoja. Näin ollen voimme antaa ajan tasaista tietoa yrittäjälle myyntisaatavien perinnästä sekä mahdollisten ostolaskujen erääntymisistä. Olennainen osa kirjanpitäjän tehtävistä on tiedottaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä ennakoida tulevaa.

Aloittavan yrittäjän tueksi

Olemme yhteistyökumppani myös aloittavalle yrittäjälle. Aloittava yrittäjä saa tuekseen henkilökohtaisen kirjanpitäjän. Kirjanpitäjämme käy yrittäjän kanssa läpi taloushallinnon tärkeimmät osa-alueet yrittäjän kannalta. Aloittava- ja kokeneempikin yrittäjä saa kirjanpitäjältä opastusta erilaisten raporttien lukemisessa ja tulkitsemisessa. Gradateam tarjoaa kokonaisvaltaisen asiantuntijapaketin alusta lähtien.

Ota yhteyttä – suunnitellaan yhdessä taloushallintopalvelukokonaisuus.

Valitse Gradateam, kun tarvitset eritysosaamista

Yrittäjä saattaa tarvita yritystoiminnassaan taloushallinnon eri osa-alueilta kirjanpitäjän niin sanottua eritysosaamista. Kirjanpitäjämme toimii asiantuntijana myös talouspäällikkökokemuksellaan.

Autamme yrittäjää muun muassa:

  • Budjetoinnissa
  • Tunnusluvuissa
  • Tilinpäätösanalyyseissä
  • Katelaskennoissa

Kirjanpitäjän laatimat budjetit ovat erinomaisia talouden seurantavälineitä. Tuote- ja palvelukohtaisten katelaskelmien laatimisessa on oleellista huomioida myös muita oheiskuluja, kuin suoraan tuotteen tai palvelun välittömät kulut. Näissäkin asioissa kirjanpitäjä auttaa asiantuntijana yrittäjää.

Kirjanpitäjämme osana verosuunnittelua

Verosuunnittelu on kokonaisvaltaista toiminnan suunnittelua, jossa kirjanpitäjä osaa auttaa yrittäjää löytämään edullisimman kokonaisveroasteen. Kirjanpitäjämme ottaa huomioon yritysmuodon, sillä osakeyhtiön ja toiminimen verosuunnittelu poikkeaa osakeyhtiölain ja verolainsäädännön osalta oleellisesti toisistaan. Verosuunnittelussa kirjanpitäjä ottaa huomiota myös yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen, jotta jokainen osa-alue huomioitaisiin mahdollisimman optimaalisesti.

Kirjanpitäjän asiantuntemus myös erilaisten hakemusten, pöytäkirjojen ja ilmoitusten laadinnassa on yrittäjän käytössä.

Työntekijän palkkaaminen

Yrittäjällä on velvollisuuksia, kun hän palkkaa työntekijöitä. Asiantunteva kirjanpitäjä neuvoo yrittäjää kokonaiskustannusten laskemisessa, vakuutusasioissa sekä muissa työnantajavelvoitteissa.

Tilitoimisto Gradateam – kun tarvitset taloushallintopalveluista joko osittain tai koko paketin kirjanpidosta ja palkanlaskennasta aina talouspäällikkötehtäviin saakka. Ota yhteyttä