Asiantuntijapalvelut

Talouspäällikköpalvelut

Kun yrityksesi tarvitsee erityisosaamista taloushallinnon osa-alueilta: budjetointi, tunnusluvut, tilinpäätösanalyysit, tunnuslukuanalyysit, katelaskenta ja verotusasiat – olemme asiantuntijasi pitkäaikaisella laskenta- ja talouspäällikkökokemuksella.

Budjetointi ja katelaskenta

Reaaliodotuksin laadittu budjetti on erinomainen talouden seurantaväline. Fivaldi-taloushallinnon ohjelmisto mahdollistaa tilikohtaisen kuukausittaisen budjetin/toteuman seurantamahdollisuuden.

Autamme asiakasta tuotekohtaisen/palvelun katelaskelmien laatimisessa. Katelaskennassa on oleellista huomioida myös muita oheiskuluja kuin suoraan tuotteen tai palvelun välittömät kulut. Tässä tulemme asiantuntijana asiakkaamme avuksi.

Verosuunnittelua

Palkkaa vai osinkoa? Etsimme asiakkaalle kannattavimman tavan nostaa yrityksestä varoja. Edullisimpaan kokonaisveroasteeseen päästään useimmiten laskelmalla palkan ja osinkotulon (pääomatulon) keskinäinen optimaallinen suhde.

Verosuunnitteluun vaikuttaa oleellisesti myös asiakkaan tulevaisuuden tavoitteet esim. investointitarve ja sen tarvitsema rahoitus – toteutetaanko rahoitus tulorahoituksella tai lainoituksella. Lainoitusta taas edesauttaa vahva tase. Osinkojen nosto pienentää omaa pääomaa ja näin ollen tasetta. Verosuunnittelussa on otettava huomioon myös henkilökohtainen verotus. Verosuunnittelu on kokonaisvaltaista toiminnan suunnittelua.

Osakeyhtiön ja toiminimen verosuunnittelu poikkeaa osakeyhtiölain ja verolainsäädännön osalta oleellisesti toisistaan. Yritysmuodon valintaan ja mahdollisen yritysmuodon muuttamisen ajankohtaan, on kiinnitettävä erityistä huomiota tulevaisuutta ennakoitaessa.

Asiantuntemuksemme erilaisten hakemusten, pöytäkirjojen ja ilmoitusten laatimisessa, on asiakkaamme käytössä.

Ota yhteyttä >>